Smittevern

fredag, september 03, 2021

Smittevern er fortsatt viktig

Selv om de aller fleste voksne nå er full vaksinerte, så er det viktig at vi fortsatt tenker smittevern og å begrense ny smitte i en periode fremover. Pandemien er ikke over, selv om vi i Norge ligger godt an i forhold til vaksinering. Vi kan fortsatt bli syke og spre viruset videre til andre. 

Det er derfor viktig at alle våre besøkende forholder seg til disse smittevernreglene.

Smittevernregler i senteret

  • Maks 4 spillere / personer i hver simulator.
  • Vask hender og bruk antibac.
  • Nys og host i armhulen eller i papir
  • Bruk eget utstyr, det er ikke lov å låne eller låne bort utstyr til andre
  • Hold avstand til andre personer, selv om de er i samme kohort.
  • Vask felles kontaktflater etter bruk av simulatorene.
  • La dørene stå åpne i simulatorene for ventilasjon.

 

Takk for at du overholder våre retningslinjer for bruk av simulatorene med tanke på smittevern.

Disse reglene kan bli endret underveis.